Driven by you.

Autolease

One-stop-shopping: Alle diensten
onder één dak.

Auto & Fiscus 2018

Als ingangsdatum van het Belastingplan geldt 1 januari 2018. De looptijd van het Belastingplan is tot en met 31 december 2018 tenzij anders vermeld. Bekijk het volledige rapport hier.

Fiscale bijtelling auto van de zaak

In de Prinsjesdagstukken staan geen maatregelen die van invloed zijn op de bijtelling. De wijzigingen voor de periode van de Autobrief II zijn vorig jaar al ingegaan (samenvoeging tot één bijtellingstarief van 22% met uitzondering van nul emissieauto’s, waarvoor een tarief van 4% bijtelling geldt.
In februari 2018 zal tussentijds worden geëvalueerd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het verlaagde bijtellingspercentage. De Tweede Kamer kan dan besluiten het percentage bij te stellen. In de Prinsjesdag-stukken staat dat het verlaagde tarief van nul emissieauto’s de staatskas in 2017 € 86 miljoen kost en het dat de verwachting is dat dit in 2018 oploopt tot 127 mln.

BPM aanschafbelasting

Voor het kalenderjaar 2018:

 • De stukken van Prinsjesdag 2017 bevatten geen wijzigingen in de BPM.

 • De BPM-tarieven worden tussen 2017 en 2020 stapsgewijs verlaagd met uiteindelijk 12% ten opzichte van de 2016-tarieven.

 • Volledig batterij-elektrische (FEV) en waterstof-elektrische (HEV) auto’s blijven tot en met 2020 BPM-vrijgesteld.

 • De CO2-uitstoot van nieuwe modellen wordt vanaf 1 september 2017 berekend aan de hand van een nieuwe Europese testmethode (WLTP in plaats van NEDC). Door een grotere nauwkeurigheid en striktheid van de nieuwe test leidt dit op papier tot een hogere CO2-uitstoot. Om te voorkomen dat dit financieel doorwerkt in de BPM, worden in elk geval tot 1 januari 2019 de NEDC CO2-waarden aangehouden. Voor die nieuwe modellen betekent dit dat de WLTP CO2-waarden worden teruggerekend naar oude NEDC-waarden.

 • Jurisprudentie heeft ertoe geleid dat voortaan wordt toegestaan dat voor het verschuldigde bedrag aan BPM voor:
  a) bestelauto’s die op enig moment op naam van een particulier komen en die als gebruikt voertuig zijn geïmporteerd, en
  b) voor de ombouw van bestelauto’s tot personenauto, de afschrijving wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde en niet de forfaitaire BPM-afschrijvingstabel.

MRB Motorrijtuigenbelasting


In de Prinsjesdag-stukken wordt aangekondigd dat op een nader te bepalen tijdstip in 2018 de MRB-grondslag (en provinciale opcenten) ‘massa ledig gewicht’ wordt vervangen door ‘massa rijklaar’ (= altijd 100 kg méér). De bedoeling hiervan is om aan te sluiten bij Europese grondslagen en het gewicht dat op de kentekencard staat. Om te voorkomen dat de MRB voor auto’s omhoog gaat, worden de tarieven in de MRB-tabel naar beneden bijgesteld. Daarnaast gelden voor de komende jaren de volgende aanpassingen zoals die al zijn vastgelegd in de Autobrief II van 2015:

 • Oude diesels: MRB-verhoging per 2019 voor dieselauto’s zonder af-fabriek roetfilter met 15% (grondslag is inclusief provinciale opcenten). Komt neer op ongeveer € 225 per jaar. Bij bestelauto’s: alleen af-fabriek roetfilter én ouder dan twaalf jaar. 15% Tariefsverhoging correspondeert daar (ondernemerstarief) met zo’n € 62 per jaar. De MRB dieselstraf is niet te ontlopen door een retrofit roetfilter onder een voertuig te monteren. De effectiviteit ervan is te laag (vangt slechts eenderde van de roetdeeltjes af).

 • Plug in-hybrides (PHEV’s): 2017 t/m 2020: behoud halftarief zoals dat ook in 2016 gold, maar dan exclusief de gewichtscorrectie van 125 kg voor het accupakket.

 • FEV’s (batterij-elektrisch) en HEV’s (waterstof-elektrisch): behoud van hun vrijstelling MRB t/m 2020.

 • Overig: MRB-tarieven worden eind 2017 zoals ieder jaar aangepast met de inflatiecorrectie. De provinciale opcenten vormen een deel van de MRB-tarieven.

Auto en fiscus in 2018

Driessen Autolease Auto en Fiscus 2018

Op driessen-businesscenter.nl gebruiken wij cookies en andere technieken om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen, ook met tracking cookies van derden die uw internetgedrag volgen. Bekijk ons cookiebeleid.
Als u doorklikt gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies en technieken.

Melding sluiten